A75C5493 C534 4F98 81FF 471B0242F02C

Lugupeetud tori hobuse kasvataja, 

EHS töötab edasi selle nimel, et tori tõu originaaltõuraamatu järjepidevus ei katkeks ning sellega seotud hobuste populatsioon ei killustuks. Tori tõu kultuuriline väärtus ja sellega seotud aretuskogemus ei sõltu ega tulene otseselt selle eest makstavatest toetustest, kuid need toetused oleks loomulikult vajalikud kõigile reaalselt ohustatud seisundis oleva tõu hobustele samaväärselt. 

Praegu ei seisne erisus mitte hobustes endis, vaid muutuva seadusandluse foonil tekkinud sõnastuste kohatises teisitimõistetavuses. Kehtiv EHS tori tõugu hobuste originaaltõuraamatu säilitus- ja aretusprogramm on loodud selleks, et tori tõug säiliks ja oleks elujõuline. 

27.12.2023.a. teavitas PRIA tori hobuse kasvatajaid muudatustest seoses ohustatud tõugu looma pidamise toetuse maksmisel. 
EHS’i seisukohalt tuleks arvestada tõsiasjaga, et tori hobuste üleminekuga teistesse tõuraamatutesse, saab ohustatud looma aretus toimuda ainult sama alampopulatsiooni sees ehk suletud ringis, mis ei taga tori hobuse jätkusuutlikku säilimist (Põllumajandusloomade aretus seadus § 3, lõige 4). 

EHS on pidevas suhtlemises ning esitanud täpsustavaid küsimusi Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumile.

EHS pingutab selle nimel, et tekkinud olukorda lahendada ning hoiame teid infoga kursis. 

Teavitame teid EHS seisukohast seoses OTL toetustega hiljemalt 13.01.2024.a. 

Lugupidamisega,

Eesti Hobusekasvatajate Selts 

  

Täiendav info: 

Andres Vaan 5656 9686

Merit Õunapuu 5615 2931

Sibelle Teeääre 5670 7271

 

Fotode autor meie imeline Sirli Kahar