ER üldkoosolek 20241

Järvamaa KHK Särevere talli õppeklassis toimunud koosolekul vaadati üle 2023 tegevusaasta tegevused ja numbrid ning arutleti eesti raskeveohobuse kasutusvaldkondade ning suurema populariseerimise teemadel. 

ER hobuste numbrilised näitajad:

31.12.2023 seisuga on ER tõuraamatu hobuste arv 344 hobust, kellest märasid on 193, täkke 57 ja ruunasid 94 hobust. 

2023. aastal sündis 23 varssa, registreeritud paaritusi oli kokku 6. 

Surmasid registreeriti 2023 aastal 19.

Koosolekul arutleti ka ER hobuste hetkeolukorrast ning nentida tuli, et tõu säilimiseks on väga vaja panustada suurema arvu varssade sünnile. Samuti on oluline jätkata noorhobuste hindamisega, et saada infot hobuste aretusväärtuste kohta, et leida sobilikke paare aretustöö jätkumiseks kõrgel tasemel.  

Seega, kallid ER hobuste omanikud – kui teil on kodus kasvamas 2-6 aastased noored ER hobused, palun registreerige EHSi kaudu jõudluskatsed hobuste hindamisteks ja mõõtmisteks, sest sellest sõltub eesti raskeveohobuste tulevik!

Lisaks vaadati üle 2024 plaanitud tegevuste kalenderplaan ning tehti ettepankuid erinevate kuupäevade ja ürituste osas. Plaanis on õppepäevad kevadel ja sügisel Vello Tamme juhtimisel, et näidata noorhobuse töösse õpetamist natuke lähemalt. Lisaks on kalenderplaanis karikasarja etapid maist kuni septembrini. Oodatud sündmus on 27.07.2024  toimuv XXX Eesti Raskeveohobuse Päev, mis sel aastal on planeeritud toimuma Tori Hobusekasvatuses. 

Väga huvitava ettekande tegi Anu Reigo teemal „Külmaverelised rasketüübilised hobused Euroopas“, kus muuhulgas võrreldi ka meie eesti raskeveohobuse sarnasusi ja erinevusi teiste rasketüübiliste hobustega. 

Haruseltsi juhatusse valiti juurde kaks lisaliiget, Marge Uueni ja Krista Sepp, kes osalevad juhatuse töös kuni uue täisliikmelise koosseisu valimiseni 2025. aastal. 

Peale koosoleku lõppu suunduti edasi lähedal asuvasse Aivar Taltsi Tooma tallu, kus jõudluskontrolli käigus hinnati-mõõdeti kahte ER mära – 2018 aastal sündinud NERRA ja 2020 aastal sündinud HEILEENI. 

ERIMG 4783

ERIMG 4777

Heileeni

ERIMG 4797

Nerra

 

Täname kõiki koosolekul osalenud liikmeid ning ootame ettepanekuid ka teistelt eesti raskeveohobuse kasvatajatelt ER tõu populariseerimise ning suurema näitamise võimaluste osas!